условия за ползване

1. интелектуална собственост.

услугата, сайтът и цялата информация и/или съдържание, което виждате, чувате или преживявате по друг начин на сайта („съдържанието“) са защитени от китайските и международните закони за авторско право, търговски марки и други закони и принадлежат на usa-panel. net или негов родител, партньори, филиали, сътрудници или трети страни. usa-panel.net ви предоставя личен, непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на сайта, услугата и съдържанието за отпечатване, изтегляне и съхраняване на части от избраното от вас съдържание, при условие че вие: (1)само да използвате тези копия на съдържанието за собствени вътрешни бизнес цели или за лична, некомерсиална употреба; (2) не копирайте и не публикувайте съдържанието на който и да е мрежов компютър или предавайте, разпространявайте или излъчвайте съдържанието в която и да е медия; (3) не модифицирайте или променяйте съдържанието по никакъв начин, нито изтривайте или променяйте известия за авторски права или търговски марки. в резултат на този лиценз не ви се прехвърлят никакви права, право на собственост или интерес върху изтеглено съдържание или материали. usa-panel.net си запазва пълното право на собственост и пълните права върху интелектуалната собственост върху всяко съдържание, което изтегляте от сайта, предмет на този ограничен лиценз за лично използване на съдържанието, както е посочено тук. нямате право да използвате никоя от марките или логата, които се появяват в сайта, без изрично писмено съгласие от собственика на търговската марка, освен в случаите, когато е разрешено от приложимото законодателство. нямате право да дублирате, изтривате или рамкирате началната страница или други страници на този сайт на друг уеб сайт или уеб страница. не можете да свързвате „дълбоки връзки“ към сайта, т.е. да създавате връзки към този сайт, които заобикалят началната страница или други части на сайта, без писмено разрешение.


2.отказ от гаранции.

usa-panel.net не дава изрични, подразбиращи се гаранции или представителства по отношение на който и да е продукт или по отношение на сайта, услугата или съдържанието. usa-panel.net изрично отхвърля всички гаранции от всякакъв вид, изрични, подразбиращи се, законови или други, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, право на собственост и липса на нарушение по отношение на продуктите, сайта, услугата и content.usa-panel.net не гарантира, че функциите, изпълнявани от сайта или услугата, ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки, или че дефектите в сайта или услугата ще бъдат corrected.usa-panel.net не гарантира точността или пълнотата на съдържанието, нито че всякакви грешки в съдържанието ще бъдат коригирани. сайтът, услугата и съдържанието се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“.

в usa-panel.net IP адресите на посетителите периодично се преглеждат и анализират само с цел наблюдение и ефективно подобряване на нашия уебсайт и няма да бъдат споделяни извън usa-panel.net.

по време на посещение на уебсайта може да ви поискаме информация за контакт (имейл адрес, телефонен номер, номер на факс и адреси за доставка/фактуриране). тази информация се събира на доброволна основа - и само с вашето одобрение.

 

3. ограничаване на отговорността.

в никакъв случай usa-panel.net не носи отговорност пред купувача или пред която и да е трета страна за каквито и да било непреки, случайни, специални, последващи, наказателни или примерни щети (включително без ограничение загубени печалби, загубени спестявания или загуба на бизнес възможност), произтичащи извън или във връзка с (i) който и да е продукт или услуга, предоставяни или които ще бъдат предоставени от usa-panel.net, или използването на невъзможността за използване на същите; (ii) използването или невъзможността за използване на сайта, услугата, или съдържанието, (iii) всяка транзакция, извършена чрез или улеснена от сайта; (iv) всеки иск, дължащ се на грешки, пропуски или други неточности в сайта, услугата и/или съдържанието; (v) неоторизиран достъп до или алтерация на вашите предавания или данни, (vi) изявления или поведение на трета страна на сайта или услугата; (vii) всякакъв друг въпрос, свързан с продуктите, сайта, услугата или съдържанието, дори ако usa-панел. net е уведомен за възможността от такива щети.

единственото задължение и отговорност на usa-panel.net за дефекти на продукта ще бъде, по избор на usa-panel.net, да замени такъв дефектен продукт или да възстанови на клиента платената от клиента сума, следователно в никакъв случай отговорността на usa-panel.net няма да надвишава покупната цена на купувача. горепосоченото обезщетение е предмет на писмено уведомление от купувача за дефект и връщане на дефектния продукт в рамките на шестдесет (60) дни от покупката. горепосоченото средство за защита не се прилага за продукти, които са били подложени на неправилна употреба (включително, без ограничение, статично разреждане), пренебрегване, злополука или модификация, или за продукти, които са били запоени или променени по време на сглобяването, или по друг начин не могат да бъдат тествани. ако не сте доволни от сайта, услугата, съдържанието или от условията за ползване, вашето единствено и изключително средство за защита е да преустановите използването на сайта. вие потвърждавате с използването на сайта, че използването на сайта е на ваш собствен риск.

Top