политика за поверителност

1. използване на съдържанието на сайта

уебсайтът си запазва правото да тълкува съдържанието на този сайт и съдържанието на този сайт само за ваша лична употреба. съдържанието, съдържащо се в бележките за авторски права и други права на собственост, вие трябва да бъдете уважени и копие ще бъде запазено. ако съдържанието на сайта е без правилното изявление, не означава, че сайтът няма права, не означава, че сайтът не претендира за права и трябва да спазвате принципа на добросъвестността и законните интереси на съдържанието за законна употреба. нямате право по никакъв начин да променяте, копирате, показвате публично, публикувате или разпространявате такива материали или по друг начин да ги използвате за обществени или търговски цели. забранява който и да е от тези материали за всеки друг уебсайт или друга печатна медия или мрежова компютърна среда. съдържание на сайта и редактиране на формата на правна защита от закона за авторското право, всяко неразрешено използване може да представлява авторско право, търговска марка и други законови права. ако не приемете или нарушите тези условия, вашето разрешение за използване на сайта ще бъде автоматично прекратено и трябва незабавно да унищожите всички изтеглени или отпечатани материали.

2. уебсайт за разпространение на информация

наличността на съдържанието на този сайт без никаква форма на гаранция. не гарантира абсолютна точност и пълнота. сайт в продуктите, технологиите, програмите, цената и разпределението ще подлежат на промяна без предизвестие. съдържанието на сайта може да е изтекло, usa-panel.net. без ангажимент да ги актуализирате. задвижваното издаване на информация може да е във вашия местен все още не можете да получите продукта, процеса или услугата, можете да кандидатствате за бизнес контакти и дистрибутор на usa-panel.net.

3. потребителски изявления

в допълнение към разпоредбите за поверителност, различни от тези, вие изпращате или публикувате каквито и да било материали на сайта или информацията за контакт (наричани по-нататък заедно информация) ще се считат за неповерителни и незащитени. използването на този сайт от ваша страна не трябва да нарушава закони, разпоредби и обществен морал, да не изпраща към или от поща или да изпраща незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, порнографски или други незаконни материали. ако хората имат информационно съдържание и влияние, има доказателства за предупреждението или възражението срещу този сайт, не се колебайте да изтриете съобщението или неограничено спиране на информацията в уеб браузъра, без да е необходимо да получавате предварително съгласие, без задължение за публикуване на известието, ситуация е сериозно, този сайт може да бъде свален от потребителя.

4. потребителите обменят съдържание

usa-panel.net живее, за да наблюдава или преглежда потребителите да изпращат или публикуват съобщения или да комуникират единствено помежду си информация във всяка област на отговорност, включително, но не само чат стаи, форуми на usa-panel.net или други потребителски форуми, и всеки обмен на content.usa-panel.net за съдържанието на такъв обмен не поема никаква отговорност, независимо дали поражда клевета, неприкосновеност на личния живот, непристойност или други проблеми.usa-panel.net се запазва при намиране изтриване бъде считано за обидно, клеветническо, нецензурно или по друг начин неприемливо съдържание, право на информация.

5. сайт за изтегляне на софтуер за използване

ако изтеглите софтуер от използването на софтуер, за да спазите лицензионното споразумение за софтуер, за да въведете всички лицензионни условия за софтуер. когато прочетете и приемете лицензионното споразумение за софтуер преди разпоредбите, може да не изтеглите или инсталирате софтуера.

6. връзки към уебсайтове на трети страни

връзки към уебсайтове на трети страни само за ваше удобство. ако използвате тези връзки, вие ще напуснете site.usa-panel.net не е прегледал никакви сайтове на трети страни, тези сайтове и тяхното съдържание не контролират, без отговорност. ако решите да получите достъп до връзки към сайтове на трети страни, техните възможни последствия и рискове, поети от вашите собствени.

7. ограничаване на отговорността

usa-panel.net и споменатите негови доставчици или трета страна не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, но не само загубени печалби, загубени данни или прекъсване на бизнеса, причинено от повреда), независимо дали такава повреда е дължима употреба или не може да използва уебсайт, а сайтът има връзки към който и да е уебсайт или информация, съдържаща се в такива сайтове, и независимо дали имат този договор, правонарушение или друго правно основание предварително и това е било такава щета, може да възникне съвет. ако използвате този сайт в резултат на информация или данни, необходими за поддръжка, ремонт или корекция на оборудването, трябва да сте наясно, че те трябва да поемат всички разходи, произтичащи от това.usa-panel.net в случай на следните ситуации без отговорност: предаването на информация от доставчика на мрежови услуги (usa-panel.net. и негово упълномощено лице), различно от инициираното; предаването на информация, маршрутизирането, свързаността и съхранението се осигуряват от необходимия автоматичен технически процес, изборът на доставчик на услуги на информационната мрежа; в допълнение към другите изисквания за автоматичен отговор, доставчикът на мрежова услуга не избира тези доставчици и получатели на информация; доставчици на мрежови услуги система или мрежов посредник или временно съхранение на информация копие от формуляра, при нормални обстоятелства, не е лице, различно от предвидения получател, получил запазеното време не по-дълго от предвидения получател, за да осигури достъп до предаване на информация, маршрутизиране или чрез свързване до разумен срок; чрез системата или мрежата за предаване на информационно съдържание непокътнато.

8. общи принципи

usa-panel.net може да променя тези условия по всяко време. трябва да посетите тази страница, за да разберете текущите условия, тъй като тези условия са тясно свързани с вас. някои разпоредби на тези условия може да бъдат заменени на някои страници чрез изрично посочени правни бележки или условия.

Top